Selecteer een pagina

Privacyverklaring Rootjes Hoveniers 

 

Deze privacy & cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 29 juni 2020 met hulp van AdviesJurist.

 

Rootjes Hoveniers hecht veel waarde aan uw privacy. Wij behandelen uw persoonlijke informatie vertrouwelijk. In deze privacyverklaring leggen wij kort uit wat onze doeleinden zijn voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Wij respecteren bij elke verwerking uw rechten, zoals het recht op toegang, correctie of verwijdering van de bij ons verwerkte persoonsgegevens. Als u vragen heeft naar aanleiding van deze privacyverklaring of over wat wij precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op.

 

Het gebruik van persoonsgegevens

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Welke? Waarom? En hoelang? Dat leest u hieronder.

 

Contact

 

U kunt ons bellen, e-mailen of gebruik maken van het contactformulier om met ons in contact te treden. Om vervolgens het contactverzoek af te handelen (uitvoering van de overeenkomst), hebben wij de volgende gegevens nodig:

 

 • uw voor- en achternaam;
 • de aard en het onderwerp van de vraag;
 • de inhoud van uw bericht.

 

Deze gegevens hebben wij tot maximaal 1 jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad nodig. Daarna zullen we de gegevens voor dit doel verwijderen.

 

Uitvoering werkzaamheden

 

Wanneer u een offerte aanvraagt of wanneer werkzaamheden bij u in de tuin zijn uitgevoerd, zullen wij uw gegevens gebruiken om de overeenkomst af te handelen. Bijvoorbeeld om te laten weten wanneer wij komen, of om de factuur te sturen. Hiervoor hebben wij de volgende gegevens nodig:

 

 • uw voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • contactgegevens;
 • eventueel afwijkende factuurgegevens.

 

Wij bewaren deze gegevens totdat wij de overeenkomst met u hebben afgehandeld, en maximaal 7 jaar daarna, om aan de wettelijke bewaarplicht van de belastingdienst te voldoen.

 

Beveiliging

 

Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Dit betekent onder andere dat wij zorgen dat er een werkende SSL verbinding is op onze website en op onze mailserver. Ook zorgen wij dat we alleen gebruik maken van leveranciers (zoals ons CRM systeem), wanneer deze voldoende beveiligingsmaatregelen treffen.

 

Verstrekking aan derden

 

Het doorgeven van uw gegevens aan derden hoort bij onze dienstverlening. Uiteraard geven we de gegevens niet weg, zodat derden deze gegevens voor eigen doeleinden kunnen inzetten. Wij geven uw persoonsgegevens enkel door aan andere bedrijven of instellingen, als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf), als wij dat met u hebben afgesproken, als u daar toestemming voor heeft gegeven of als wij daar een gerechtvaardigd belang toe hebben. Om de overeenkomst met u uit te voeren maken wij in ieder geval gebruik van de diensten van:

 

 • zzp’ers;
 • leveranciers van bestelde goederen;
 • leveranciers van IT-diensten (zoals onze website, mailserver en het CRM systeem).

 

Statistieken

 

Van de website houden wij de prestaties bij. Wij doen dit om de website te kunnen verbeteren. We hebben hier een gerechtvaardigd commercieel belang bij. Het kan voorkomen dat wij voor de monitoring persoonsgegevens verwerken, zoals uw IP-adres en Cookie-ID. Wij zullen dit zoveel mogelijk inperken en waar mogelijk deze gegevens zoveel mogelijk pseudonimiseren.

 

Cookies

 

Wij maken zo min mogelijk gebruik van cookies. Via onze website worden alleen de puur technische en functionele cookies geplaatst, die nodig zijn om de website te laten werken. Voor de hierboven beschreven statistieken worden cookies gebruikt.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar mogelijk werkt onze website dan niet goed meer.

 

Privacyrechten

 

De privacywet geeft iedereen van wie gegevens worden verwerkt, de volgende rechten:

 

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen (dat lees je ook in deze privacyverklaring);
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming wanneer u die heeft gegeven;
 • een bepaalde verwerking beperken of laten staken;
 • bezwaar maken tegen bepaald gebruik van je persoonsgegevens;
 • Als u vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wilt u gebruik maken van zo’n recht? Neem dan contact met ons op. Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 

 

 

Wanneer onze website of dienstverlening wijzigt, zullen wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Vragen? Stel ze gerust!

 

Contactgegevens

Rootjes Hoveniers

Krankhoorn 13
1749AN Warmenhuizen

martijn@rootjeshoveniers.nl
0639797988